Cenník (neuvedené lokality dohodou)

ObecCena s DPH za vyhotovenie geometrického plánuCena s DPH za vytýčenie hranice pozemku
BIELY KOSTOLod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
BÍŇOVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
BOHDANOVCE NAD TRNAVOUod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
BOLERÁZod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
KLČOVANYod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
BOROVÁod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
MALɐ BRESTOVANYod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VEĽKÉ BRESTOVANYod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
BUČANYod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
BUKOVÁod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
CÍFERod 183 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
DECHTICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DLHAod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DOBRÁ VODAod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DOLNÁ KRUPÁod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DOLNɐ DUBOVÉod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DOLNɐ OREŠANYod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
HORNÁ KRUPÁod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
HORNɐ DUBOVÉod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
HORNɐ OREŠANYod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
HRNČIAROVCE NAD PARNOUod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
JARNÁod 163 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
BOHUNICE PRI TRNAVEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
JASLOVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
KÁTLOVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
KOŠOLNÁod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
KRIŽOVANY NAD DUDVAHOMod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
LOŠONECod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
DOLNɐ LOVČICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
HORNɐ LOVČICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
MAJCICHOVod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
MALŽENICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
MODRANKAod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
NAHÁČod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
OPOJod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
PÁCod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
PADEROVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
PAVLICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
RADOŠOVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
RUŽINDOLod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
SLOVENSKÁ NOVÁ VESod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
SMOLENICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
SMOLENICKÁ NOVÁ VESod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
SUCHÁ NAD PARNOUod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
ŠELPICEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
ŠPAČINCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VALTOV ŠÚRod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VEĽ•Kɐ ŠÚROVCE I.od 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
ZEMIANSKE ŠÚROVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VE•ĽKÉ ŠÚROVCE II.od 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
TRNAVAod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
TRSTÍNod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VAROV ŠÚRod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VLČKOVCEod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
VODERADYod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
ZAVARod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri
ZELENEČod 163 € + poplatok na katastriod 153 € + poplatok na katastri
ZVONČÍNod 183 € + poplatok na katastriod 173 € + poplatok na katastri

Riešenie právneho stavu v geometrickom pláne, príplatok 25 € k hore uvedenej cene.

Vyhotovenie adresného bodu: 50 €

Pri rozsiahlejších a náročnejších geometrických plánoch, vytyčovacích náčrtoch a prácach v inžinierskej geodézii bude cena stanovená individuálne po konzultácii s klientom.

Poplatok na katastri:

  • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 40 €
  • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 10 €
  • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 25 €