Užitočné linky a časté otázky

Užitočné linky:

https://zbgis.skgeodesy.sk

https://cica.vugk.sk/default.aspx

http://minigis.skgeodesy.sk/miniGIS/

Časté otázky:

Ako dlho trvá vyhotovenie geometrického plánu?

  • Geometrický plán podlieha úradnému overeniu na príslušnom Katastrálnom odbore Okresného úradu. Zákonná lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Záčina plynúť nasledujúci pracovný deň po doručení geometrického plánu na úradné overenie. V prípade veľkej vyťaženosti pracovníkov katastrálnych odborov, nie sú neobvyklé lehoty na overenie presahujúce 7 pracovných dní.